hotelová herňa

interiér herní hotel Sitno Vyhne, hotel Atrium Vysoké Tatry - 2015