hotelové kino

interiér hotelového kina, hotel Sitno Vyhne, hotel Atrium Vysoké Tatry - 2015